کبوتر پایتخت.پرشی.تزیینی. نوک قنار

فروش انواع کبوتر پرشی و تزیینی

پرشی تهران
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

نر سفید و نوک جم

قیمت: 60.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

نر کله دار

قیمت: 35.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

نر پشت دار

قیمت: 25.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

نر پرشی کاکلی رنگی

قیمت: 35.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

نر دو کت

قیمت: 30.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

ماده پرشی ابلق

قیمت: 30.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

ماده پرشی گرگی

قیمت: 30.000 تومان


 
پرشی تهران
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٦  کلمات کلیدی:

ماده پرشی

قیمت: 15.000 تومان


 
← صفحه بعد