کبوتر پایتخت.پرشی.تزیینی. نوک قنار

فروش انواع کبوتر پرشی و تزیینی

ماده پرشی
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

ماده چشم سفید و نوکو کوتاه ( فروشی نیست)


 
دم چتری
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

یک جفت دم چتری کامل سفید

قیمت: 100.000 تومان


 
ماده پرشی
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

ماده پرشی و نوک کوتاه و چشم سفید ( دختر ماهرو)

قیمت: 30000 تومان


 
جفت قزوینی
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

قزوینی مخصوص جوجه کشی و گوشتی

قیمت: 30000 تومان


 
ماده پرشی
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

ماده نقشی و پرشی چشم سفید و مچ پر

قیمت: 25000 تومان


 
نر کله دم سبز و نوک کوتاه
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸  کلمات کلیدی:

نر کله دم سبز و نوک کوتاه و چشم سفید

قیمت: 25000 تومان


 
صفحه قبل →