کبوتر پایتخت.پرشی.تزیینی. نوک قنار

فروش انواع کبوتر پرشی و تزیینی

نر پرشی
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

نر پرشی

قیمت: 25.000 تومان


 
نر پرشی
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

نر پرشی

قیمت: 30.000 تومان


 
ماده
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

ماده پرشی

قیمت:25.000 تومان


 
ماده پرشی کاکلی
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

ماده پرشی کاکلی

قیمت: 25.000 تومان


 
نر پرشی
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

نر پرشی

قیمت: 25.000 تومان


 
شامی
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥  کلمات کلیدی:

جفت شامی پاپر ، کاکلی ، سینه فر کامل سفید

قیمت: 120.000 تومان 
شامی
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٥  کلمات کلیدی:

شامی پاپر و کامل سفید و کاکلی سینه فر

قیمت : 55.000 تومان
 
شامی ماده
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢  کلمات کلیدی:

شامی ماده

قیمت: 60.000 تومان


 
← صفحه بعد صفحه قبل →